De grenzen van barmhartigheid. Nuances in de negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijken en moslimjongeren

Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers, G. Keppens, L. Vandenbossche (2015): De grenzen van barmhartigheid. Nuances in de negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijken en moslimjongeren. In: Pleysier, S., Put, J., De Boeck, A. & Cops , D. (red.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen, Leuven: Acco: 161-177 - TOR 2015/42.