De ene school is de andere niet: over concentratie en segregatie in het Vlaamse scholenlandschap

Keppens, G., J. Siongers (2014): De ene school is de andere niet: over concentratie en segregatie in het Vlaamse scholenlandschap. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (eds), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013, Leuven: Acco: 136-159 - TOR 2014/11.