Cultuurverschil op school. Smaak en attitudes van de leerlingen in de verschillende onderwijsvormen

Pelleriaux, K. (2000): Cultuurverschil op school. Smaak en attitudes van de leerlingen in de verschillende onderwijsvormen. Handboek leerlingenbegeleiding, 31, november: 185-195 - TOR 2000/49.