Culturele en maatschappelijke kenmerken en het participatieniveau van de vlaamse bevolking. Een analyse van cross -sectionele data

Hooghe, M. (2000): Culturele en maatschappelijke kenmerken en het participatieniveau van de vlaamse bevolking. Een analyse van cross -sectionele data. In: M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en democratie, Leuven: Acco: 113-146 - TOR 2000/51.