Arbeidsverdeling en temporele vrijheid

Elchardus, M., P. Baert (1984): Arbeidsverdeling en temporele vrijheid. Centrum voor Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 1984/3.