Time & budget (BDD emploi du temps – DB Tijdsbudget)

Het Belgische tijdsbestedingsonderzoek 2005 (TBO) werd gekoppeld aan de continue huishoudbudgetenquête 2005 (HBO) die sedert 1995 door FOD Economie wordt bijgehouden. Huishoudens die volledig het HBO afwerkten, werden gevraagd om mee te werken met het TBO. Het HBO peilt naar de omvang en de samenstelling van inkomsten en uitgaven van een gestratificeerde steekproef van huishoudens. Het TBO is een uiterst geschikt instrument om systematische en gedetailleerde data te verzamelen over het alledaagse handelen van mensen. Een belangrijke troef van het Belgische TBO is dat zij volgens Eurostat-standaarden werd uitgevoerd.
In een eerste fase wordt in samenspraak met het FOD Economie de datacleaning verricht, teneinde om de TBO-gegevens te ontsluiten en eerste analyses te verrichten. Een tweede fase van dit onderzoekt behelst de verdere ontsluiting van TBO conform de eisen voor ‘Harmonised Time Use Survey Micro Database’. Hiervoor wordt samengewerkt met ‘Statistics Finland’. In de toekomst kunnen de Belgische TBO gegevens dan vergeleken worden met andere Europese landen. Al deze gegevens worden door EUROSTAT samengebracht in één website. Een andere belangrijk facet van dit project is de koppeling van de TBO-databank en de HBO-databank tot een metadatabank. Het koppelen van beide databanken biedt een aanzienlijke meerwaarde ten opzichte van het afzonderlijk analyseren van TBO en HBO. Op die manier kunnen tijdsbestedingspatronen en consumptiepatronen samen geanalyseerd worden op respondenten- en op huishoudniveau. Ter voorbereiding van al deze fasen wordt een internationaal seminarie georganiseerd om de stand van zaken in dit onderzoeksdomein weer te geven. Een laatste opdracht is de valorisatie van de onderzoeksresulaten.

The GD “Statistics and Economic Information” of the Federal Public Service Economy collects data on time use of approximately 4000 households between 1 January 2005 and 31 December 2005, in accordance with the guidelines of Eurostat (harmonised survey).
The time use survey is linked to the household budget survey. 4000 households take part first in the budget survey (listing their income and expenditures) and next by filling in an individual notebook about their time use.
A time use survey was already held in 1999 by the GD Statistics and Economic Information, following the same principles. From 1995 on, the household budget survey is a continuous survey.
The aim of this project is to make use of the fact that the same households take part in both surveys to make a link between the time use of households and their consumption pattern. Up to now, this link was never made. For this purpose, the data of the time use survey 2005 have to be made exploitable and have to be analysed. Subsequently, they will be coupled to the data from the household budget survey.
As a second part, data from the 2005 survey will be inserted into the Eurostat project Harmonised Time Use Survey Database, in order to make international comparisons possible.