OPROEP: Hoe beïnvloedt het coronavirus ons dagelijks leven?

The TOR research group at the Vrije Universiteit Brussel has been conducting time-use research since 1982. Together with hbits, a Vrije Universiteit Brussel spin-off, TOR launches the time-use survey to map out the consequences of the corona crisis on daily life. What has changed, how do we adapt and what long-term effects can this have?

Strict measures have recently been taken in many countries to combat the spread of the coronavirus. The institutions that normally give structure and variety in our daily lives – work, school, shops, fitness, bars, etc. – no longer function as before. Routines lose their relevance, travel is restricted, and our social contacts are limited or take place through other channels. Spheres of life that were previously quite well separated, such as work, family and school, now coincide. The course of daily life but also the collective rhythms of our society have changed fundamentally in a very short space of time.

It is not clear what consequences these drastic changes will have on our daily lives in the short and long term. In any case, the way we spend our time is not the same as before. But what has changed and how do we adapt to these new circumstances? How do we organise our paid and housework? How do we deal with children who are at home all day? What do we do to relax? What does the course of the day look like in our families? And is there still a noticeable difference between week days and the weekend, and working days and holidays? We want to find out with this research. We therefore invite everyone to take part and to share this message with friends, contacts and social media.”

Take part in this survey:

In Dutch: https://www.dagelijksleven.eu
In English: https://www.everydaylife.eu
In French: https://www.viequotidienne.eu

Share it with friends and via social media, also internationally


Samen met hbits, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel voert onderzoeksgroep TOR een tijdsbestedingsonderzoek om de gevolgen van de corona-crisis op het dagelijkse leven in kaart te brengen. TOR (Tempus omnia revelat) doet al sinds 1982 tijdsbestedingsonderzoek. Wat is er veranderd, hoe passen we ons aan en welke effecten kan dit hebben op lange termijn?

Recent werden in heel veel landen strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De instellingen die normaal ons dagelijkse leven structuur en afwisseling geven – het werk, de school, de winkels, de fitness, het café, … – functioneren niet langer zoals voorheen. Routines verliezen hun geldigheid, verplaatsingen zijn gelimiteerd en onze sociale contacten zijn beperkt of verlopen via andere kanalen. Levenssferen die tot hier toe vrij goed gescheiden waren, zoals werk, gezin en school, vallen nu samen. Het verloop van het dagelijks leven, maar ook het collectieve ritme van onze samenleving zijn op heel korte tijd fundamenteel omgegooid.

“Het is niet duidelijk welke gevolgen deze drastische veranderingen op korte en lange termijn zullen hebben op ons dagelijks leven. In ieder geval verloopt onze tijdsbesteding niet meer zoals voorheen. Maar wat is veranderd en hoe passen we ons aan deze nieuwe omstandigheden aan? Hoe organiseren we ons betaald en huishoudelijke werk? Hoe gaan we om met kinderen die de ganse dag thuis zijn? Wat doen we om ons te ontspannen? Hoe ziet het dagverloop er uit in onze gezinnen? En is er nog een verschil merkbaar tussen week- en weekenddagen en werk- en vakantiedagen? Dit alles willen we mede aan hand van dit onderzoek te weten komen.”

Neem deel aan dit onderzoek:

In het Nederlands: www.dagelijksleven.eu.
In het Engels: https://www.everydaylife.eu
In het Frans: https://www.viequotidienne.eu

Wij willen de korte en lange effecten onderzoeken. Wij roepen daarom iedereen op om de survey in te vullen en ook te delen met vrienden en via social media, ook internationaal.