New FWO project on middle-class sustainability politics

With her PhD fellowship titled “The Green Divide? An investigation into middle-class sustainability politics and the emerging distinction processes” Robine Horckmans, supervised by Prof. Bram Spruyt, aims to investigate how young, highly-educated, middle-class people’s attitudes towards sustainability and their behaviour relate to each other and if these sustainable attitudes form a basis for distinction processes and intergroup dynamics.

Read more

Time Reveals Everything – new book

Time Reveals Everything provides a state-of-the-art glimpse in the hourglass of time use research, in which leading scientists from the field of time use research demonstrate what it is, how it can be conducted, and how it can be used. By providing an overview of the key insights, current debates and challenges in performing time research. For scholars from a wide range of scientific disciplines, statisticians, students, policy makers, social workers, journalists, … for everyone, time has something to reveal.

Read more

How better sleep can improve productivity

Struggling to get a good night’s rest after a long day in the lab? Sleep specialists offer some advice in Nature Career Feature. Sociologist Theun Pieter van Tienoven is one of them, arguing that he believes in strong bedtime rituals — for kids but also for grown-ups — and trying to go to bed with an ‘empty’ mind.

Read more

‘Vrouwen hebben het feminisme, voor mannen is er niks’

Het gaat niet goed met onze jongens en mannen, betoogt Richard Reeves. Hij publiceerde eind vorig jaar het bejubelde Of Boys and Men, Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do about It. Daarin schetst hij een somber beeld van hedendaagse mannen. De voorbije decennia hebben vrouwen mannen op heel wat gebieden bijgebeend. Nogal wat mannen worstelen met die nieuwe realiteit. Onder anderen socioloog Theun Pieter van Tienoven geeft tekst en uitleg in KNACK.

Read more

‘We maken onszelf wijs dat we tijd winnen met al dat digitaal multitasken’

Helpen digitale media ons tijd te winnen, of drijven ze net het levenstempo op? Is ons leven ook echt jachtiger of voelt het alleen maar zo? We voelen ons voortdurend opgejaagd door digitaal multitasken. Volgens professor Ignace Glorieux (VUB) komt dat ondermeer omdat we tussentijd of transitietijd verliezen en activiteiten steeds instrumentele en efficiënter aaneenrijgen. “De truc om tijd te winnen, is minder te willen”, aldus Ignace Glorieux in De Standaard.

Read more