School en vrije tijd in het basisonderwijs

Corijn, E., M. Theeboom, H. Van Dun (1988): School en vrije tijd in het basisonderwijs. Persoon en Gemeenschap, 40, 8: 734-750 - TOR 1988/10.