Oorzaken en motieven van de vroegtijdige uittrede van leraars

Huyge, E., F. Van Droogenbroeck, M. Elchardus, D. Kavadias, J. Siongers, J. De Smedt (2011): Oorzaken en motieven van de vroegtijdige uittrede van leraars. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming, Brussel en Antwerpen: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel en Onderzoeksgroep School en Politiek, Departement Sociologien Universiteit Antwerpen (334 blz.) - TOR 2011/53.