Het Milieubeleidsplan 1997-2001. Evaluatie van de inspraakprocedure

Hooghe, M., S. De Groof (1998): Het Milieubeleidsplan 1997-2001. Evaluatie van de inspraakprocedure. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen & Publiekrecht, 53, 11: 793-797 - TOR 1998/49.