Het belang van oud-koptisch. Cultuurverschil op school

Pelleriaux, K. (1999): Het belang van oud-koptisch. Cultuurverschil op school. In: P. Allegaert & B. Van Bouchaute (red.), Veer10/Acht10. De leefwereld van jongeren, Vlaams Welzijnscongres over/met jongeren 18 en 19 februari 1999 Kortrijk, Leuven: Garant: 125-132 - TOR 1999/58.