Girls on the left, boys on the right? Genderverschillen in feministische attitudes bij 18- tot 30-jarige Vlaamse kiezers

Celis, K., L. Roggemans, B. Spruyt (2014): Girls on the left, boys on the right? Genderverschillen in feministische attitudes bij 18- tot 30-jarige Vlaamse kiezers. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 261-278 - TOR 2014/70.