Een exploratie van operationaliseringen van ‘fear of crime’.

De Groof, S. (2005): Een exploratie van operationaliseringen van ‘fear of crime’. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2005/3.