De levensloop van jongvolwassenen

Elchardus, M., W. Smits (2005): De levensloop van jongvolwassenen. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2005/9.