Breuklijnen en ongelijkheden in het handelen: kansrijkdom als levensstijl?

Glorieux, I., M. Moens (2002): Breuklijnen en ongelijkheden in het handelen: kansrijkdom als levensstijl? Paper voorgesteld op de Tiende Sociaal Wetenschappelijke Studiedagen, SISWO, NVMC, VVS, 30-31 mei 2002, Antwerpen - TOR 2002/73.