Afschaffing van de kiesplicht: Een simulatie

Hooghe, M., K. Pelleriaux (1997): Afschaffing van de kiesplicht: Een simulatie. Samenleving en Politiek, 4, 8: 5-14 - TOR 1997/9.