Van occasionele tot reguliere spijbelaar: een onderzoek naar het profiel van spijbelaars en de invloed van school en omgeving op spijbelen

  • Period: 01/03/2012 to 28/02/2014
  • Subsidising organisation: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • sociology of culture
  • Copromotor: M. Elchardus
  • Onderzoeker: S. Sanctobin (01/01/2013 - 31/03/2013) , F. Wybouw , G. Keppens (17/09/2012 - now)
  • Promotor: B. Spruyt