Zelfstudie of terug naar school? Keuze tussen de examencommissie en het tweedekansonderwijs in Vlaanderen

Glorieux, I., R. Heyman, M. Jegers, M. Taelman (2011): Zelfstudie of terug naar school? Keuze tussen de examencommissie en het tweedekansonderwijs in Vlaanderen. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, mei-juni, 5: 417-433 - TOR 2011/25.