Should I stay or should I go? Ongelijke uitval bij bibliotheekgangers

De Keere, K., K. de Korte, I. Glorieux (2015): Should I stay or should I go? Ongelijke uitval bij bibliotheekgangers. In: J. Lievens, J. Siongers & H. Waege, Participatie in Vlaanderen II. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 71-89 - TOR 2015/47.