Hoe links is de ‘kleine man’ in Vlaanderen? Over de ideologische en politieke vertaling van sociale ongelijkheid

Derks, A. (2002): Hoe links is de ‘kleine man’ in Vlaanderen? Over de ideologische en politieke vertaling van sociale ongelijkheid. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 263-292 - TOR 2002/59.