Dragen open scholen bij tot open jongeren? De relatie tussen participatie op school en etnocentrisme onderzocht

De Groof, S., J. Siongers (2009): Dragen open scholen bij tot open jongeren? De relatie tussen participatie op school en etnocentrisme onderzocht. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 193-210 - TOR 2009/31.