De Werkende Student: Een beschrijving van het profiel van de werkende student en de gevolgen voor de studievoortgang.

Keppens, G., B. Spruyt (2020): De Werkende Student: Een beschrijving van het profiel van de werkende student en de gevolgen voor de studievoortgang. Steunpunt Strategisch Beleidsonderzoek Hoger Onderwijs, Brussel: Vrije Universiteit Brussel (59 blz.) - TOR 2020/33.