De Brusselse jeugd onderzocht

Elchardus, M., L. Roggemans, J. Siongers (2011): De Brusselse jeugd onderzocht. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel, Leuven: Acco: 35-68 - TOR 2011/16.