Bruxodus: Rapport DELPHI-bevraging

Noël, C., P. te Braak (2018): Bruxodus: Rapport DELPHI-bevraging. Innoviris, Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (105 blz.) - TOR 2018/34.

Abstract

Dit rapport behandelt het opzet en de analyses van twee van de drie golven van de DELPHI-expertenbevraging in het kader van het BRUXODUS-onderzoek. Het BRUXODUS-onderzoek loopt van januari 2017 tot december 2020. Volgens het werkplan van het BRUXODUS-onderzoek wordt met een eerste golf van de DELPHI-expertenbevraging getracht om de sterktes, problemen, (mogelijke) beleidsmaatregelen en de verschillende gewenste toekomstvisies met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te inventariseren bij een brede pool van experten afkomstig uit verschillende domeinen (huisvesting, onderwijs, mobiliteit,...). Deze input wordt vervolgens gebruikt om een tweede expertbevraging te organiseren die tot doel heeft een rangschikking te verkrijgen van de belangrijkste beleidsmaatregelen per domein. De belangrijkste beleidsmaatregelen worden vervolgens voorgelegd in een online survey waarin Brusselaars, nieuwe Brusselaars en ex-Brusselaars gevraagd wordt om te reflecteren over welke maatregelen volgens hen een positief effect kunnen hebben op de leefbaarheid van het gewest.