Attritie bij senior leerkrachten: oorzaken en motieven van hun (vroegtijdige) uittrede

Van Droogenbroeck, F., M. Elchardus, J. Siongers, B. Spruyt (2013): Attritie bij senior leerkrachten: oorzaken en motieven van hun (vroegtijdige) uittrede. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29, 1: 7-26 - TOR 2013/13.