Ilse Laurijssen

Ilse Laurijssen

Publications

  Journal article

  Book

  Book chapter

  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2021): Sociale keuzeverschillen bij de overgang van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs. In: G. Devos & M. Tuytens (Eds.), Verschillen in onderwijs. Streven naar excellentie en gelijke onderwijskansen, Brussel: Politeia: 58-79 - TOR 2021/11.
  • Emery, L., I. Laurijssen, S. Boone, J. Van Noord (2021): Het gebrek aan transparantie in het onderwijssysteem werkt nadelig voor leerlingen met een migratieachtergrond. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migratie, Gelijkheid & Racisme. 44 Opinies., Brussels: VUBPRESS: 102-105 - TOR 2021/8.
  • Emery, L., I. Laurijssen, S. Boone, J. Van Noord (2021): The Opacity of the Education System Creates Disadvantages for Pupils with Migration backgrounds. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migration Equality & Racism. 44 Opinions., Brussels: VUBPRESS: 98-101 - TOR 2021/7.
  • Laurijssen, I., W. Van Trier, M. Wolbers (2016): De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Lage Landen. In: Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (red.), Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken, Antwerpen-Apeldoorn: Garant: 133-151 - TOR 2016/19.
  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2014): Studiekeuze in het hoger onderwijs. Vrouwelijkheid en mannelijkheid. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 177-196 - TOR 2014/67.
  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2014): Over de keuze voor deeltijds werk. In: Jef Mostinckx, Fred Deven, Peter Dauwe, Welzijn en zorg in Vlaanderen. Wegwijzer voor de sociale sector 2014-2015 , Mechelen: Wolters Kluwers: 311-324 - TOR 2014/52.
  • Nicaise, I., B. Spruyt, M. Van Houtte , D. Kavadias, J. Ardies, J. Boeve-de Pauw, N. Engels , K. Struyven, C. Coubergs , I. Laurijssen, S. Boone, L. Van Praag (2014): Nawoord: Voorbij het masterplan. In: Ides Nicaise, Bram Spruyt, Mieke Van Houtte & Dimokritos Kavadias (red.), Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair onderwijs broodnodig is, Antwerpen: EPO: 243-252 - TOR 2014/22.
  • Spruyt, B., I. Laurijssen (2014): B-attesten: kiezen is verliezen. In: Ides Nicaise, Bram Spruyt, Mieke Van Houtte & Dimokritos Kavadias (red.), Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair onderwijs broodnodig is, Antwerpen: EPO: 165-182 - TOR 2014/20.
  • Laurijssen, I. (2012): Tijd voor half werk. Over deeltijds werk als combinatiestrategie. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 52-81 - TOR 2012/24.
  • van Tienoven, T.P., I. Glorieux, I. Laurijssen, J. Minnen (2011): The social structure of time: optimal matching from time-use data. In: Carrasco Juan Antonio, Jara-Diaz Sergio & Munizaga Marcela (Eds.) , Time Use Observatory, Santiago de Chile: Grafica LOM: 141-157 - TOR 2011/50.
  • Glorieux, I., I. Laurijssen (2011): The labour market integration of the children of immigrants in Flanders, Belgium. In: Max Koch, Lesley McMillan & Bram Peper, Diversity, standardization and social transformation. Gender, ethnicity and inequality in Europe, Surrey: Ashgate: 121-138 - TOR 2011/37.
  • Glorieux, I., I. Laurijssen (2010): Vreemd op de arbeidsmarkt: de arbeidsmarktintegratie van allochtonen. In: Jan Vranken, Seppe De Blust, Danielle Dierckx en An Van Haarlem (red.), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2010, Leuven/Den Haag: Acco: 243-268 - TOR 2010/28.
  • Duquet, N., I. Glorieux, I. Laurijssen, Y. Van Dorsselaer (2005): Van voor naar achter: waarom wordt de voorsprong van meisjes op school niet verzilverd op de arbeidsmarkt. In: J. Godemont, N. Steegmans, K. Goyvaerts, S. Lenaers & S. Spee (red.), Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop, Antwerpen, Hasselt: Steunpunt Gelijkekansenbeleid: 79 - 100 - TOR 2005/49.
  • Belet, H., I. Glorieux, I. Laurijssen (2004): The Transition from School to Work in Flanders: Gender Inequality and the Role of Household Formation. In: P. Littlewood, I. Glorieux & I. Jönsson (eds.), The Future of Work in Europe, Aldershot: Ashgate: 157-178 - TOR 2004/45.
  • Belet, H., I. Glorieux, I. Laurijssen (2003): De rol van gezinsvorming bij de aanvang van de arbeidsloopbaan. In: H. Belet, P. Coppieters, H. Creten et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Leuven: Sonar: 151-168 - TOR 2003/59.
  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2003): De invloed van sociale herkomst en geslacht tijdens de schoolloopbaan. In: H. Belet, P. Coppieters, H. Creten et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Leuven: Sonar: 129-150 - TOR 2003/57.
  • Van De Velde, V., H. Creten, H. Belet, I. Laurijssen, I. Glorieux (2003): Schoolloopbanen in kaart gebracht. In: H. Belet, P. Coppieters, H. Creten et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Leuven: Sonar: 17-39 - TOR 2003/56.
  • Belet, H., I. Laurijssen (2002): De rol van het onderwijs in het bepalen van status en levenskansen. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 191-214 - TOR 2002/58.

  Conference contribution

  Research Report

  Working paper