Filip Van Droogenbroeck

Publications

  Journal article

  Book

  • Van Droogenbroeck, F. (2016): Too tired to teach? Key determinants of mental health and early retirement among senior teachers: a comparative and teacher-specific perspective. Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (Doctoraal proefschrift) - TOR 2016/7.

  Book chapter

  • Mastari, L., G. Keppens, B. Spruyt, F. Van Droogenbroeck, L. Emery, J. Siongers (2021): Zo eenvoudig is het niet: de complexe relatie tussen etnische verbondenheid, levenstevredenheid en etnische schoolsamenstelling bij jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 47-66 - TOR 2021/34.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2021): De relatie tussen gepercipieerde social druk om religieus te conformeren en homonegativiteit bij moslim- en christelijke jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 25-46 - TOR 2021/33.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2021): Social pressure for religious conformity and anti-gay sentiment among Muslim and Christian youth. In: X. Kuang, J. Zhu, & K. J. Kennedy (Eds.), Civic Learning for Alienated, Disaffected and Disadvantaged Students: Barriers, Issues, and Lessons, 1st ed., Routledge: 87-108 - TOR 2021/19.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2021): Tolerantie ten aanzien van LGBT’s kan van in religies worden ontwikkeld. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migratie, Gelijkheid & Racisme. 44 Opinies., Brussels: VUBPRESS: 200-204 - TOR 2021/6.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2021): Tolerance Towards LGBT Can Be Developed from within Religions. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migration Equality & Racism. 44 Opinions., Brussels: VUBPRESS: 189-193 - TOR 2021/5.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2020): Stress, oorzaken van stress en de mentale en fysieke gezondheid bij leraren en schoolleiders. Een intercomparatief perspectief. In: G. De Ruytter & A. Martin (Eds.), Teamzorg is zelfzorg. Werken in een gezonde schoolcultuur., Brussel: Politeia: 23-35 - TOR 2020/36.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, S. Kutnjak Ivković, M.R. Haberfeld (2019): The Effects of Ethics Training on Police Integrity. In: S. Kutnjak Ivković & M. R. Haberfeld (Eds.), Exploring Police Integrity: Novel Approaches to Police Integrity Theory and Methodology, Switzerland: Springer: 365-382 - TOR 2019/27.
  • Spruyt, B., L. Mastari, F. Van Droogenbroeck (2019): Jongeren en politiek in turbulente tijden. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 153-178 - TOR 2019/10.
  • Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck (2018): Self-reflection by assessing the impact of remembrance education: Holocaust, Police and Human Rights as an example. In: Kazerne Dossin (ed.) , Structural quality standards to connect law and memory. A manual for particioners, policymakers, and civil servant program implementers, Mechelen: Kazerne Dossin: 23-32 - TOR 2018/26.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers, G. Keppens, L. Vandenbossche (2015): De grenzen van barmhartigheid. Nuances in de negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijken en moslimjongeren. In: Pleysier, S., Put, J., De Boeck, A. & Cops , D. (red.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen, Leuven: Acco: 161-177 - TOR 2015/42.
  • Smits, W., B. Spruyt, F. Van Droogenbroeck (2015): Verenigde Steden. Verschillen in participatie aan het verenigingsleven naar verstedelijking bij Vlaamse Jongeren. In: Pleysier, S. et al (eds.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen, Leuven: Acco: 233-253 - TOR 2015/12.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2015): Working Longer Under which Conditions? Motivating Flemish Senior Teachers to Work Past the Age of 60. In: R. Nata (Ed.), Progress in Education, Volume 32, New York: Nova Publishers: 77-92 - TOR 2015/6.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2014): Religieuze beleving bij Vlaamse jongeren anno 2013. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (red.) , Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013, Leuven: Acco: 217-238 - TOR 2014/10.
  • Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck (2014): Jongeren over politiek: een situatieschets en vergelijking met bevindingen uit eerder JOP-monitors. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013, Leuven: Acco: 160-183 - TOR 2014/9.
  • Van Droogenbroeck, F. (2013): Aan motivatie geen gebrek. De academische motivatie en waardering voor de school bij autochtonen en allochtonen. In: Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put & S. Pleysier, Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent, Leuven: Acco: 79-98 - TOR 2013/5.

  Research Report