Bram Spruyt

Bram Spruyt

Publications

  Journal article

  Book

  Book chapter

  • van Tienoven, T.P., J. Minnen, B. Spruyt (2023): Time reveals everything. In: Van Tienoven, TP., Minnen, J. & Spruyt B, (eds.), Time Reveals Everything. A glimpse into the hourglass of time use research, Brussels: ASP: 13-25 - TOR 2023/19.
  • De Pauw, P., B. Spruyt, L. Bradt (2021): Onderwijsvormen als bron van sociale identiteiten: implicaties voor het toekomstperspectief van jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 143-172 - TOR 2021/35.
  • Mastari, L., G. Keppens, B. Spruyt, F. Van Droogenbroeck, L. Emery, J. Siongers (2021): Zo eenvoudig is het niet: de complexe relatie tussen etnische verbondenheid, levenstevredenheid en etnische schoolsamenstelling bij jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 47-66 - TOR 2021/34.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2021): De relatie tussen gepercipieerde social druk om religieus te conformeren en homonegativiteit bij moslim- en christelijke jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 25-46 - TOR 2021/33.
  • Spruyt, B., L. Bradt, E. Coenen (2021): Inleiding. Over leven op school. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 11-24 - TOR 2021/32.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2021): Social pressure for religious conformity and anti-gay sentiment among Muslim and Christian youth. In: X. Kuang, J. Zhu, & K. J. Kennedy (Eds.), Civic Learning for Alienated, Disaffected and Disadvantaged Students: Barriers, Issues, and Lessons, 1st ed., Routledge: 87-108 - TOR 2021/19.
  • Keppens, G., B. Spruyt (2021): Uitdagingen voor de implementatie van een spijbelbeleid op schoolniveau: een onderzoekende houding ten aanzien van registratiegegevens als casestudy. In: G. Devos & M. Tuytens (Eds.), Verschillen in onderwijs. Streven naar excellentie en gelijke onderwijskansen, Brussel: Politeia: 236-254 - TOR 2021/17.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2021): Tolerantie ten aanzien van LGBT’s kan van in religies worden ontwikkeld. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migratie, Gelijkheid & Racisme. 44 Opinies., Brussels: VUBPRESS: 200-204 - TOR 2021/6.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2021): Tolerance Towards LGBT Can Be Developed from within Religions. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migration Equality & Racism. 44 Opinions., Brussels: VUBPRESS: 189-193 - TOR 2021/5.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2020): Stress, oorzaken van stress en de mentale en fysieke gezondheid bij leraren en schoolleiders. Een intercomparatief perspectief. In: G. De Ruytter & A. Martin (Eds.), Teamzorg is zelfzorg. Werken in een gezonde schoolcultuur., Brussel: Politeia: 23-35 - TOR 2020/36.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, S. Kutnjak Ivković, M.R. Haberfeld (2019): The Effects of Ethics Training on Police Integrity. In: S. Kutnjak Ivković & M. R. Haberfeld (Eds.), Exploring Police Integrity: Novel Approaches to Police Integrity Theory and Methodology, Switzerland: Springer: 365-382 - TOR 2019/27.
  • Mastari, L., B. Spruyt, J. Siongers (2019): Genderidentiteit en genderattitudes bij Vlaamse jongeren. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 251-273 - TOR 2019/11.
  • Spruyt, B., L. Mastari, F. Van Droogenbroeck (2019): Jongeren en politiek in turbulente tijden. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 153-178 - TOR 2019/10.
  • Spruyt, B., J. Siongers, S. Pleysier, J. Put, L. Bradt (2019): De ‘staat van de jeugd’: methodologische achtergrond bij de JOP-monitoren. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 19-44 - TOR 2019/8.
  • Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck (2018): Self-reflection by assessing the impact of remembrance education: Holocaust, Police and Human Rights as an example. In: Kazerne Dossin (ed.) , Structural quality standards to connect law and memory. A manual for particioners, policymakers, and civil servant program implementers, Mechelen: Kazerne Dossin: 23-32 - TOR 2018/26.
  • Castanho Silva, B, I Andreadis, E Anduiza, N Blanuša, Y.M. Corti, G Delfino, G Rico, S.P. Ruth, B. Spruyt, M Steenbergen, L Littvay (2018): Public opinion surveys: a new measure. In: Hawkins, K.A., Carlin, R.E., Levente, L. & Kaltwasser, C.R. (eds.), The ideational approach to populism. Concept, theory and analysis, London: Routledge: 150-177 - TOR 2018/24.
  • De Pauw, P., W. Smits, B. Spruyt, H. Vermeersch (2015): De Vlaamse jeugdhuizen: een foto van de vrijwilligers, bezoekers en de methodiek. In: Kaï Van Nieuwenhove, Leen Bartholomeus, Els Cuisinier, Kristof Gaublomme, Chris Peeters (eds.) , Handboek Lokaal Jeugdbeleid, Brussel: Politeia: 8-38 - TOR 2015/53.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers, G. Keppens, L. Vandenbossche (2015): De grenzen van barmhartigheid. Nuances in de negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijken en moslimjongeren. In: Pleysier, S., Put, J., De Boeck, A. & Cops , D. (red.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen, Leuven: Acco: 161-177 - TOR 2015/42.
  • Smits, W., B. Spruyt (2015): Sociale heterogeniteit, culturele diversiteit en burgerschap? De relatie tussen segregatie in het verenigingsleven, diverse vrijetijdsbesteding en burgerschap. In: Lievens, J., J. Siongers & H. Waege (red.), Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 475-503 - TOR 2015/14.
  • Smits, W., B. Spruyt, F. Van Droogenbroeck (2015): Verenigde Steden. Verschillen in participatie aan het verenigingsleven naar verstedelijking bij Vlaamse Jongeren. In: Pleysier, S. et al (eds.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen, Leuven: Acco: 233-253 - TOR 2015/12.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2015): Working Longer Under which Conditions? Motivating Flemish Senior Teachers to Work Past the Age of 60. In: R. Nata (Ed.), Progress in Education, Volume 32, New York: Nova Publishers: 77-92 - TOR 2015/6.
  • Celis, K., L. Roggemans, B. Spruyt (2014): Girls on the left, boys on the right? Genderverschillen in feministische attitudes bij 18- tot 30-jarige Vlaamse kiezers. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 261-278 - TOR 2014/70.
  • Vandenbossche, L., G. Keppens, B. Spruyt (2014): Seksisme bij jongeren in Vlaanderen. Verschillen in seksistische attitudes naargelang geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 237-260 - TOR 2014/69.
  • Roggemans, L., B. Spruyt, P. In 't Veld (2014): Genderverschillen in testprestaties: een literatuuroverzicht en toepassing op het toelatingsexamen (tand)arts. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 197-220 - TOR 2014/68.
  • Spruyt, B., J. Siongers (2014): Inleiding. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 21-36 - TOR 2014/64.
  • Spruyt, B. (2014): Vlaanderen: conflictdenken als (nieuwe) scheidslijn. In: Bovens, M., Dekker, P. & Tiemeijer, W. (red.) , Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, Den Haag: SCP & WRR: 79-100 - TOR 2014/49.
  • Nicaise, I., B. Spruyt, M. Van Houtte , D. Kavadias, J. Ardies, J. Boeve-de Pauw, N. Engels , K. Struyven, C. Coubergs , I. Laurijssen, S. Boone, L. Van Praag (2014): Nawoord: Voorbij het masterplan. In: Ides Nicaise, Bram Spruyt, Mieke Van Houtte & Dimokritos Kavadias (red.), Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair onderwijs broodnodig is, Antwerpen: EPO: 243-252 - TOR 2014/22.
  • Spruyt, B. (2014): De onderwaardering van technisch en beroepsonderwijs: oorsprong en gevolgen. In: Ides Nicaise, Bram Spruyt, Mieke Van Houtte & Dimokritos Kavadias (red.), Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair onderwijs broodnodig is, Antwerpen: EPO: 71-88 - TOR 2014/21.
  • Spruyt, B., I. Laurijssen (2014): B-attesten: kiezen is verliezen. In: Ides Nicaise, Bram Spruyt, Mieke Van Houtte & Dimokritos Kavadias (red.), Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair onderwijs broodnodig is, Antwerpen: EPO: 165-182 - TOR 2014/20.
  • Nicaise, I., B. Spruyt, M. Van Houtte , D. Kavadias (2014): Het onderwijsdebat: een tussenstand. In: Ides Nicaise, Bram Spruyt, Mieke Van Houtte & Dimokritos Kavadias (red.), Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair onderwijs broodnodig is, Antwerpen: EPO: 21-40 - TOR 2014/19.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2014): Religieuze beleving bij Vlaamse jongeren anno 2013. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (red.) , Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013, Leuven: Acco: 217-238 - TOR 2014/10.
  • Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck (2014): Jongeren over politiek: een situatieschets en vergelijking met bevindingen uit eerder JOP-monitors. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013, Leuven: Acco: 160-183 - TOR 2014/9.
  • Spruyt, B. (2012): Altijd strijd. De nieuwe breuklijn als conflictvertoog? In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 304-324 - TOR 2012/33.
  • Elchardus, M., J. Siongers, B. Spruyt (2012): In het verhaal stappen. Over disposities, habitus en socialisatiepaden. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 250-275 - TOR 2012/31.
  • Elchardus, M., B. Spruyt (2012): Populisme en de zorg over de samenleving. In: Uitermark, J., Oudenampsen, M., van Heerikhuizen & R. van Reekum (red.) , Power to the people! Een anatomie van het populisme, Den Haag: Boom/Lemma: 119-138 (reprint TOR2011/47) - TOR 2012/10.
  • Elchardus, M., W. Smits, B. Spruyt (2009): Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid. Vormen van maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen. In: J. Pickery (red.), Vlaanderen gepeild!, Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap: 110-142 - TOR 2009/38.
  • Spruyt, B. (2009): Och, ‘t is maar tv… over de (complexe) relatie tussen etnische vooroordelen en tv-gebruik. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 233-254 - TOR 2009/33.
  • Spruyt, B. (2009): Geleerd door ervaring: over de gevolgen van ongelijkheid in het onderwijslandschap voor etnische vooroordelen. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 211-232 - TOR 2009/32.
  • Spruyt, B. (2009): Selectie-effecten en socialisatie-effecten: een cross-sectionele vergelijking. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 151-160 - TOR 2009/28.
  • Elchardus, M., B. Spruyt (2009): Draagt hoger onderwijs bij tot verdraagzaamheid? In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 139-150 - TOR 2009/27.
  • Spruyt, B., B. Vanhoutte (2009): Van etnocentrisme tot symbolisch racisme. Over conceptuele en methodologische keuzes in het meten van etnische vooroordelen. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 39-60 - TOR 2009/22.

  Conference contribution

  • Laurijssen, I., B. Spruyt (2012): Not for people like us? A six-year panel study of the relation between ‘sense of futility’ and labour market position among young adults in Flanders. Paper presented at "Transitions in Youth: A 20-Year Perspective", the 20th annual workshop of the European Research Network "Transitions in Youth", 5-8 September, Nijmegen - TOR 2012/42.

  Research Report

  Working paper

  Popular article