Heeft elite van ondernemers en financiers het meeste baat bij het discours van Van Eetvelt?

In een interview in De Morgen van 13 juni vernoemde Karel Van Eetveld onze vakgroep: “Ik heb recent een lezing gegeven aan het departement sociologie van de VUB. Als ik naar die mensen luister, dan is hun basisthese: zo weinig mogelijk werken, dan pas kun je gelukkig zijn. Leg mij dan eens uit welk welvaartsmodel en socialezekerheidsmodel je dan wilt?”.

We reageerden met een opiniestuk in dezelfde krant.