Archives

Opinie: Corona legt crisis van werkende student bloot

We moeten het werkende studenten eenvoudiger maken om hun werk te doen, anders raakt deze snelgroeiende groep in de problemen. Corona heeft dat heel…

Read more >>

How to Transform European Housing into Healthy and Sustainable Living Spaces?

Thursday 3 September, the paper “how to Transform European Housing into Healthy and Sustainable Living Spaces”, co-authored by   Read more >>

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume II

Op 23 maart 2020 werd Volume II van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk…

Read more >>

Vooroordelen leerkrachten fnuiken ambitieuze studiekeuze

Dit artikel verscheen in De Standaard van 27 februari 2020.

Als een leerkracht hoge verwachtingen heeft van een leerling, dan is de kans…

Read more >>

City centre Brussels, pedestrian zone and lifestyles

(see English version below)

De binnenstad, voetgangerszone en levensstijlen

Gedurende een periode van 15 maanden onderzochten de onderzoeksgroepen van de ULB, USL en de…

Read more >>

Strategische kennis en een gevoel van rechtmatigheid maken een verschil in de schoolloopbaan van anderstalige nieuwkomers

en Piet Van Avermaet publiceerden 

Read more >>

Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden in Vlaanderen.

Een kritische voorwaarde voor een aanklampend beleid inzake spijbelen is het beschikken over accurate registratiedata. De afgelopen jaren werd in Vlaanderen, in…

Read more >>

Gegenderde drempels voor museumbezoek

Het is geweten dat er veel mensen niet participeren en geen bezoek brengen aan culturele activiteiten (59,7% niet aan erfgoed, 61,3% niet…

Read more >>

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume I

Op 19 juni 2018 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het…

Read more >>

Seksisme in sociale sferen: de impact van de ouders, de school en romantiek op seksistische attitudes bij jongeren

In samenlevingen die zich steeds toleranter opstellen, nemen vooroordelen gerelateerd aan gender en seksistische attitudes een steeds subtielere vorm aan. Met betrekking tot seksistische…

Read more >>